You are here

Ảnh - Truyện vui

Mời anh em bôi đen rồi tìm nào

9966699999966699999966699966669996699999996699666996699 đọc tiếp ...

Hài chuyện vợ chồng

Vk nt hỏi Ck : big_love.gif
- " Co ve an com khong con cho " ahh.gif đọc tiếp ...

Tấm Cám ..... version bựa part 2

Khi mang bống về nuôi .... mà nhà em có Đệt giếng hay chả ao hồ gì đâu .... nên em quyết định Vứt nó vầu Bồn cầu nhà em mà nuôi .....   đọc tiếp ...

Tấm Cám ..... version bựa part 1

Tóm tắt 1 tý : em tên Nguyễn Văn Tấm là hot boy của huyện .... má em đi lấy chồng khi em còn rất nhỏ .... em sống với bố .... và bố em cũng đi lấy Vợ ....  đọc tiếp ...

Pages